Manuál

Manuál pre používanie stránky KUBIKUM


 • Vytvorené: 30. júna 2022
 • Aktualizované: 1. júla 2022

V prípade otázok, ktoré presahujú rámec tohto manuálu nás neváhajte kontaktovať.


Môj profil

Na hornej lište rozklikneš svoj e-mail. Hneď prvé pod ním je „Môj profil“.

Úvodná stránka portálu Kubikum.com


Úprava info o sebe

V sekcii „Môj profil“ si môžeš upraviť informácie o sebe – titul, meno, priezvisko, titul za, umeleckú značku (ktorú zadávaš len ak si umelec), firmu, IČO, DIČ, IČ DPH, ulicu, číslo, PSČ, mesto, okres, štát, telefón, IBAN. Nemôžeš si však upraviť e-mail a vek. Pre úpravu hesla musíš zadať svoje pôvodné heslo, potom svoje nové heslo a nové heslo zopakovať. Meno, priezvisko, okres a štát musia byť vyplnené. Profil sa upraví po zadaní správnych informácií.

Položky, pri ktorých sa zobrazuje ikonka sa nezobrazujú na portáli verejne.

Pomocu vyznačenej ikonky si môžeš upraviť informácie o sebe


Zmena zamerania

V sekcii „Môj profil“ sa nachádzajú aj zamerania. Na výber je ich dvanásť, môžete si zameranie kedykoľvek zmeniť a vybrať si ich aj niekoľko naraz.

Úprava umeleckého zamerania

Pomocou select boxu si môžeš vybrať niekoľko zameraní súčasne


Zmena info „o mne“

V sekcii „Chcem napísať niečo o sebe“ môžeš upravovať svoj text, jeho hrúbku, zarovnanie, nadpisy, veľkosť fontov, farba písmen, pozadia a pod.
Do dokumentu je možné vkladať kopírovaný text aj text vystrihnúť. Po kliknutí na „Upraviť“ sa tvoj text uloží a zobrazí pri tvojom profile.

Pomocou textového editoru môžeš upraviť text podľa svojích predstáv


Pridať profilovú fotku

V sekcii „Môj profil“ môžeš pridať profilovú fotku. Po kliknutí na „Pridaj fotku“ môžeš nahrať súbory typu .jpg/jpeg, .jpg, .gif. Následne je fotku možné posúvať, priblížiť aj orezať. Súbory iného typu nemožno nahrať. Po zakliknutí na „Uložiť“ sa tvoja profilová fotka uloží. Ak dáš „Späť“ fotka sa neuloží.

Pomocou myši je možné obrázok posúvať zväčšovať/zmenšovať a orezávať


Zmeniť profilovú fotku

Pri profilovej fotke klikneš na „Upraviť fotku“. Môžeš si potom vybrať novú (v typoch súboru .jpg/jpeg, .jpg, .gif.) Po zakliknutí na „Upraviť“ sa uloží tvoja nová profilová fotka. Ak zaklikneš „Späť“ tvoj nový obrázok sa neuloží a ostane pôvodná profilová fotka.


Zmazať profilovú fotku

Pri možnosti „Upraviť fotku“ máš aj možnosť zmazať profilovú fotku. Po potvrdení sa tvoja profilová fotka zmaže a na stránke ju nie je vidno. Ak zmazanie nepotvrdíš, fotka ostane naďalej ako profilový obrázok.


Pozvať známeho

Po zakliknutí „Pozvať známeho“ máš na výber niekoľko možností:

 1. Pozvať známeho pomocou e-mailu. Stačí napísať jeho mail na odoslanie pozvánky, môžeš pre známeho napísať dodatočnú správu, ak mu chceš niečo odkázať. Pozvánku odošleš pomocou „Odoslať pozvánku“.
 2. Pozvať známeho pomocou odkazu. Odkaz si môžeš odkopírovať a zaslať známemu osobne.
 3. Pozvať známeho pomocou ďalších možností. Môžeš použiť tvoje kontakty, zdieľať do zariadení v blízkosti Bluetooth alebo wi-fi alebo pomocou iných sociálnych aplikácií.


Prihlásiť sa na Newsletter

V sekcii „Newsletter“ si môžeš nastaviť odber Newslettera.

Na odber musíš súhlasiť tým, že chceš dostávať novinky v súlade so spracovaním osobných údajov (o ich spracovaní si môžeš prečítať po kliknutí na „Chcem dostávať novinky v súlade so spracovaním osobných údajov“. Tento súhlas môžeš kedykoľvek odvolať aj na konci každého Newslettera s účinnosťou do budúcnosti.


Sledovanie umelcov

Umelcov, ktorých tvorba sa ti páči, môžeš sledovať, aby si mal pravidelné informácie o ich príspevkoch. Tlačidlo „ Sledovať umelca“ („Sledovanie umelcov“) sa nachádza na každom profile umelca. Viac informácii nájdeš v časti „Sledovať umelca“.

V sekcii „Sledovanie umelcov“ si môžeš upraviť voľbu sledovania kategórii, o ktoré máš pri každom z umelcov záujem.
Kategórie sledovania sú rozdelené na:

 • Galéria - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových diel a ich úpravu.
 • Obchod - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových diel do obchodu a ich úpravu.
 • Aukcia - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových diel do aukcie a ich úpravu.
 • Kalendár - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových udalostí a ich úpravu.

V prípade že nesleduješ žiadneho z umelcov, môžeš tak učiniť pomocou návodu „Sledovať umelca“.

Správa sledovania umelcov obsahuje kompletný zoznam všetkých umelcov, ktorých aktívne sleduješ. Pri každom umelcovi sa vieš rozhodnúť, ktorú z kategórii chceš sledovať. Kategórie si vieš vybrať pomocou tlačidiel „Áno“/„Nie“.

Keď umelca začneš sledovať, automaticky ti budeme posielať upozornenia z vybraných kategórii vo forme e-mailu s účinnosťou do budúcnosti.

Zrušenie sledovania

Sledovanie umelca kompletné zrušíš pomocou tlačidla „“, alebo prepneš všetky jeho kategórie na možnosť „Nie“. Pri poslednej možnosti ti umelec zostane v zozname ale upozornenia o jeho aktivite ti nebudú odosielané.


Zdieľať profil

Profil máš možnosť zdieľať pomocou Facebooku, Twitteru, Whatsappu a LinkedInu.

Zobrazenie zdieľaného profilu v rôznych sociálnych sieťach


Zrušiť profil

Po kliknutí na „Zrušiť profil“ je nutné vybrať dôvod zrušenia profilu. Tiež je možné doplniť nepovinný komentár. Po zadaní aktuálneho hesla sa tvoj profil deaktivuje a do 48hodín bude odstránený z portálu.

V prípade že si si profil zmazal nechtiac, alebo si si to rozmyslel, poprípade si to nebol ty, ihneď nás do 48hodín kontaktuj.


Moja Galéria

V Mojej galérii máš možnosť pridávať a prezerať si svoje diela, následné ich predávať a dávať do aukcií. Iba dielo, ktoré je uložené v galérii, je možné predávať a pridávať na aukciu, príp. upravovať. Moja galéria je dostupná len pokiaľ je tvoj profil registrovaný ako umelec s aspoň jedným dielom. Diela, ktoré budú pridané do mojej galérie je možné vidieť na tvojom profile, pokiaľ nie sú skryté. Galériu vieš nájsť v pravom hornom rohu vedľa nákupného košíka a obľúbenými, po rozkliknutí tvojho užívateľského mena. Nachádza sa pod odkazom „Moja galéria“.

Po otvorení odkazu „Moja galéria“ sa dostávaš do hlavnej ponuky galérie. Po načítaní galérie môžeš vidieť informácie o tvojej galérii, ako napríklad veľkosť tvojej zakúpenej kapacity, ktorú si vieš aj rozšíriť. V ľavom hornom rohu môžeš vidieť fialové tlačidlo s nápisom „Pridať“. Kliknutím na toto tlačidlo ťa presmeruje do sekcie, kde môžeš pridať diela.


Pridať dielo

V sekcii „Pridaj do galérie“ sa nachádza formulár na nahrávanie diel. Dielo pridáš kliknutím na ikonku obrázka s plusovým znamienkom. Fotografií vieš vybrať viacero a odporúčame nahrať fotografie v čo najlepšej kvalite. Fotografiu po uložení nezmažeš, z dôvodu, že v registri Kubikum je každému umeleckému dielu pridelený jedinečný registračný kód. Preto je dôležité, aby fotografia diela zobrazovala len jedno konkrétne dielo a nie skupinu umeleckých diel. Na stránku môžu byť uložené súbory vo formátoch .jpg, .jpg, .gif.

Keď už máš vloženú tvoju fotku, môžeš vyplniť ikony o tvojom diele – názov, techniku, ktorou je tvorené (fotografia, maľba, kresba), hlavnú tému diela/zameranie diela, konkrétne rozmery diela (šírka, dĺžka), rok vzniku a opis diela. V tejto časti sa môžeš viac rozpísať o myšlienke diela a jeho detailoch. V tejto časti sa nachádzajú ešte „Kľúčové slová“, kde môžeš napísať základné veci o tvojom diele, aby ťa ľahšie mohli zákazníci/používatelia nájsť. Napríklad, ak ide o fotku krajiny, napíšeš „krajina, hory, fotografia, maľba“. Ak máš všetky polia vyplnené, klikni na „Uložiť“. Dielo sa ti uložilo do galérie, kde môžeš vidieť, že sa ti zaplnilo 20% z tvojej kapacity. Dielo je aktuálne viditeľné v tvojom profile , ale zatiaľ je nepredajné.


Zmeniť hlavnú fotografiu diela

Hlavnú fotografiu diela zmeníš tak, že dáš dielo upraviť. Potom klikneš myšou na jednu z nahratých fotografií diela a presunieš ju na prvé miesto v zozname fotografií (podobne ako presúvaš ikonu na ploche v počítači). V mobile stačí presunúť fotografiu prstom na prvé miesto v zozname. Nad fotografiou, ktorá je hlavná svieti nápis .


Ukryť dielo / Zobraziť dielo

Po otvorení mojej galérie sa ti zobrazia diela, ktoré máš pridané v galérii, t. z. sú viditeľné v tvojom profile. Sú predajné a každý, kto navštívi tvoj profil má možnosť si ich prezerať, dať spätnú väzbu. Vďaka funkcii „Skryť“ vieš diela, ktoré ti nevyhovujú, ukryť.

Dielo bude skryté pred verejnosťou na celom portáli, vrátane obchodu (ak bolo ponúkané na predaj). Tlačidlo na vykonanie funkcie nájdeš na pravej strane, hneď pod tlačidlom „Upraviť“. Po kliknutí tlačidla sa dielo hneď schová a namiesto nápisu „Skryť“ na ikone vyskočí „Vystaviť“. Tiež sa pod dielom zo zeleného nápisu „Vystavené“ zmení na šedý nápis „Ukryté“.

Tlačidlo funguje aj opačne. Po kliknutí na „Vystaviť“ sa dielo opäť objaví v profile aj v obchode. Dielo je opätovne viditeľné. Táto akcia nemá žiadny limit. To či dielo je alebo nie je viditeľné, si vieš overiť niekoľkými spôsobmi:

 • v profile cez odkaz umelci, ak má byť dielo skryté, nebude tam viditeľné,
 • pozrieť sa v „Mojej galérii“ čo aktuálne píše na tlačidle skryť / vystaviť,
 • v stĺpci pri tvojom diele / fotke, kde máš zaznamenaný názov, techniku, rok vzniku... Úplne na konci stĺpca môžeš vidieť riadok s názvom „STAV“. Tu ti píše či je tvoje dielo vystavené alebo ukryté.

Zdieľať dielo

Dielo je možne zdieľať na niekoľkých platformách, konkrétne na „Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn“. Použiť túto funkciu môžeš úplné jednoducho a nájdeš ju pri každom vašom diele uloženom v galérii. Nájdeš ju na pravej strane pod tlačidlami predať a skryť. Následne stačí zvoliť odkaz alebo aplikáciu, cez ktorú máš záujem zdieľať tvoj obsah. Automaticky ťa presmeruje na domovskú stránku tejto aplikácie, kde sa vygeneruje odkaz na tvoju propagáciu. Vďaka odkazu sa tvoji potenciálni zákazníci dostanú na tvoju stránku. Pozor funkciu nie je možne použiť pokiaľ je dielo skryté, teda neviditeľné v profile ani na stránke.

Príklad zobrazenia zdieľaného diela v rôznych sociálnych sieťach


Predať dielo

Tlačidlo s názvom „Predať“ nájdeš na pravej strane pri tlačidle „Skryť“. Po použití tlačidla sa ti ukáže stránka, kde napíšeš cenu a základné údaje k úhrade diela, dopravné podmienky, či spôsoby dopravy alebo spôsoby platby.

Viac informácií k tejto funkcii - „Môj Obchod/pridať dielo do obchodu“.


Zvýšiť kapacitu

Na začiatku máš určenú kapacitu približne 5 diel, v prepočte je to zhruba 165 MB. Keďže každé pridané dielo dostáva jedinečný kód, diela sa po predaní z galérie nevymažú ani diela vymazať možné nie je. Z toho dôvodu po minutí 5 diela, ktoré zahŕňa skupina XS, si nútený zvýšiť si kapacitu tvojej galérie. Máš na výber zo 7 variant, pri ktorej každá má platnosť na rok.

Možnosť zvýšiť kapacitu nájdeš na stránke svojej galérie na pravej strane pod ukazovateľom aktuálnej obsadenosti tvojho priestoru.

Ukazovateľ obsadenosti priestoru obsahuje informácie ako napríklad: percentuálne vyjadrenie obsadenosti, počet pridaných diel (1/25....), naplnenosť v MB (1.84MB/825MB) a konečný dátum zakúpenej služby.

Kapacita Kubikum

Na výber máš zo 7 možností, v ktorej sa menia parametre od veľkosti akú požaduješ a taktiež aj cena.
Požadovanú kapacitu si vieš vybrať pomocou tlačidla „Kúpiť“.


Obdobie

Obdobie jedného roka nie je stanovené, je možne vybrať si z rôznych variant ako napríklad 1 mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov, 2 roky pri ktorej máš 50% zľavu. Obdobie si vieš zmeniť vo fakturačných údajoch.


Fakturačné údaje

Po vybratí zvolenej KUBIKUM KAPACITY s požadovaným obdobím, môžeš prejsť k fakturačným údajom. Nachádzajú sa pod informáciami o zvolenej kapacite a obdobím.


Platba

Viac informácií o platobných metódach nájdeš v sekcii - „Platby

Po úspeše zrealizovanej platbe ti bude zvolená kapacita aktivovaná do 24 hodín. Informácia o objednávke a aktivácii ti bude doručená e-mailom.


Môj Obchod

Môj obchod je sekcia, kde ty ako používateľ môžeš vidieť a mať prehľad o dielach, ktoré si zakúpil a máš ich vo vlastníctve. Vieš si ich tu prezerať a hodnotiť, prípadne úplne zrušiť objednávku. Môj obchod nájdete v pravom hornom rohu pod tvojim užívateľským menom konkrétne v sekcii „Môj Obchod“.


Pridanie diela do obchodu

Pre pridanie diela do obchodu musíš byť plne registrovaným umelcom (to znamená mať vyplnené všetky povinné informácie na profile). Aby si mohol pridať dielo do obchodu, musíš najskôr pridať dielo do galérie. Viac informácií o tejto téme nájdeš v sekcii „Moja galéria“.

V ľavom hornom rohu môžeš vidieť fialové tlačidlo s nápisom „Pridať“. Kliknutím na toto tlačidlo ťa presmeruje do sekcie pridania diela do obchodu.


Výber diela z galérie

Následne sa ti zobrazí ponuka tvojich diel v galérii. Dielo, ktoré chceš pridať do obchodu vyberieš pomocu kliknutia myši.


Nastavenie Obchodu

V tejto časti vieš nastaviť parametre obchodu ako cena, mena, informáciu o tom či sa jedná o originál diela alebo reprodukciu a poznámku.


Nastavenie dopravy a platby

Ďalšia časť formulára slúži na nastavenie preferovanej platby, spôsobu dopravy, zvolenie vhodného poistenia, balenia a dobu dodania. Môžeš si zvoliť si, ktoré z tvojich údajov môžu byť poskytnuté kupujúcemu pre prípad potreby.

Dielo do obchodu pridáš pomocou tlačidla „Uložiť“.


Úprava a odstránenie diela z obchodu

Pridané dielo môžeš podľa potreby ďalej upravovať a to kliknutím na tlačidlo „Upraviť“. Po dokončení opätovne klikli na „Uložiť“.

Ak sa rozhodneš, že nechceš už svoje dielo ďalej ponechať v obchode, stačí stlačiť „Odstrániť“.

Dielo je tiež možné zdieľať na sociálnych sieťach, aby sa o ňom dozvedelo čo najviac ľudí. Výber sociálnych sietí sa nachádza pod tlačidlom „Odstrániť“.


Moje obchodné podmienky

V tejto časti si môžeš vložiť svoje obchodné podmienky. Môžeš si vložiť svoje vlastné obchodné podmienky kliknutím na „Vybrať súbor“ a následne „Nahrať súbor“, alebo si môžeš stiahnuť vzor vo formáte .docx a ten vyplniť a potom vložiť. Obchodné podmienky sú zdielané aj pre tvoju aukciu.

Pre kupujúcich sa zobrazujú v obchode a v aukcii v informáciach o diele ako „Obchodné podmienky umelca“.


Predané diela

Na hlavnej stránke tvojho obchodu, v lište pod tlačidlom „Pridať“ máš tri rôzne záložky. V tejto časti sa budeme venovať záložke „Predané diela“.

V záložke predaných diel sa nachádzajú diela, ktoré si predal. Tie sa sem automaticky po zrealizovaní predaja presunú zo záložky „V obchode“.

Zoradenie diel slúži na lepši prehľad tvojich predaných diel. Na výber usporiadania tvojich diel máš 6 možnosti. Funkciu možno nájsť v pravom hornom rohu vedľa „Moje obchodné podmienky“.

Pod obrázkom môžeš nastaviť „Stav“ – objednávka je prijatá, objednávka sa spracováva, objednávka je odoslaná, objednávka je dokončená, objednávka je zrušená. Tento stav vidí kupujúci v časti Kúpené diela.

Informáciu o stave objednávky môžeš odoslať kupujúcemu formou e-mailu.

Na pravej strane sa nachádzajú tri tlačidlá a to „Hodnotiť predaj“, „Kopírovať“, „Vrátenie provízie“.


Hodnotiť predaj

Hodnotiť predaj“ môžeš pri každom diele samostatne. Hodnotiť sa dá pomocou 5 hviezdičiek pri predvolenom texte (komunikácia s kupujúcim, rýchlosť a dodržanie platby, prevzatie diela) alebo pomocou vlastného komentára. Po kliknutí na „Uložiť“ sa zmení tlačidlo „Hodnotiť predaj“ na „Hodnotené“.


Kopírovať

Kopírovať“ ti umožní dať opäť do predaja dielo v prípade, že by bol predaj nezrealizovaný alebo máš dielo ako reprodukciu. Dielo sa opäť zaradí do záložky „V obchode“.


Vrátenie provízie

Vrátenie provízie“ slúži, keď žiadaš o vrátenie provízie z predaja diela, ktorý neprebehol. Kupujúcemu bude zaslaný e-mail pre potvrdenie zrušenia obchodu. Až po jeho vyjadrení je možné províziu vrátiť.


Kúpené diela

V záložke „Kúpené diela“ sa nachádzajú diela, ktoré si kúpil. Tie sa sem automaticky po zrealizovaní kúpi presunú.

Na hlavnej stránke tvojho obchodu, v lište pod tlačidlom „Pridať“ máš tri rôzne záložky. V tejto časti sa budeme venovať záložke „Kúpené diela“.

V záložke kúpených diel sa nachádzajú diela, ktoré si sa rozhodol zakúpiť si na portáli.

Zoradenie diel slúži na lepši prehľad tvojich kúpených diel. Na výber usporiadania tvojich diel máš 6 možnosti. Funkciu možno nájsť v pravom hornom rohu vedľa „Moje obchodné podmienky“.

Vďaka funkcii rozbalenie detailu vieš o diele zistiť viac informácii ako napríklad čas, pridanie, či dané dielo má alebo nemá poistenie, dobu doručenia, poznámky... Na to aby si sa dostal ku takýmto informáciám, musíš dolu pod cenou diela stlačiť na šípku s popisom „Detail“.

Pri zvolenom kúpenom diele, hneď pod obrázkom diela, môžeš vidieť jeho „Stav”. Tento stav nastavuje predávajúci a vždy pri jeho zmene ti príde informácia e-mailom, či je objednávka prijatá, či sa spracováva, či je odoslaná, dokončená alebo zrušená.


Hodnotenie kúpy

Hodnotenie kúpy je veľmi podstatné pre ďalších ľudí, ktorí by mali záujem o nákup u daného umelca. Pravdaže nasledujúca činnosť nie je prikázaná, je čisto dobrovoľná a mala by byť vykonávaná pre lepší priebeh a fungovanie na stránke z hľadiska kvality umelcov a ich informácii.

Po tom, ako medzi tebou a umelcom prebehne obchod a jeho dielo sa dostane k tebe, máš možnosť ohodnotiť tento obchod. Pomôžeš tak zvýšiť reputáciu umelca a šancu, že si od neho niečo kúpi ďalší zákazník. Ohodnotiť môžeš komunikáciu s umelcom, akurátnosť diela či jeho stav, keď k tebe prišlo.

Po otvorení ikony „Hodnotiť kúpu“ môžeš vidieť niekoľko otázok na ktoré môžete reagovať od 1 do 5 a bonusové okienko, kde je možne dopísať poznámku, ktorá ťa napadne. Stačí už len stlačiť „Uložiť“ a tvoje reakcie na nákup sa uložia. Presmeruje ťa do „Môj obchod“ kde sa namiesto ikony „Hodnotiť kúpu“ aktuálne nachádza „Hodnotené“.


Zrušenie objednávky

V prípade uhradenia objednávky, je nutné sa dohodnúť s predávajúcim na termíne a sposôbe vrátenia platby. Pomocou tlačidla „Zrušiť objednávku“ odošleš žiadosť o zrušenie objednávky predávajúcemu.

typ platby ?


Moje Aukcie

Aukcia je jednou z foriem dobrovoľnej dražby, ktorá sa koná v určitom čase a za vopred stanovených podmienok. Je to predaj, pri ktorom sa dielo predáva verejne súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávané dielo získa ten, kto zaň ponúkne najviac.

Keď predávajúci pridávajú svoje ponuky, sú informovaní o tom, či je ich ponuka vyššia alebo nižšia ako minimálna cena – vďaka čomu sa môžu rozhodnúť, či chcú alebo nechcú zvýšiť ponuku.

„Moje aukcie“ sa rozdeľujú na:

 • Pripravené – všetky pridané aukcie, ktorých dátum začiatku akcie ešte nenastal.
 • Prebiehajúce – všetky pridané aukcie, ktorých dátum začiatku už nastal.
 • Ukončené – všetky pridané aukcie, ktorým už uplynul dátum ukončenia, nachádzajú sa tu aj úspešné aj neúspešné aukcie.
 • Vyhraté – všetky pridané aukcie, ktorým už uplynul dátum ukončenia a boli úspešné. Popis aj obrázok nájdeš v sekcii „Vyhraté aukcie“.
 • Prihadzujem – všetky aukcie, ktorých si sa zúčastnil a prihodil si.
 • Sledujem – všetky aukcie, ktoré sleduješ. Viac informácii nájdeš v sekcii „Sledovanie aukcií“.

V mojich aukciách je možné zmeniť zoradenie podľa:

 • Najneskôr pridaných
 • Najskôr pridaných
 • Od najvyššej ceny
 • Od najnižšej ceny
 • Od najviac navštevovaných
 • Od najmenej navštevovaných


Pridať aukciu

Aukciu môžeš pridať len ak si prihlásený ako umelec a máš v galérii pridané aspoň jedno dielo. Po stlačení tlačidla „Pridať“ ťa stránka presmeruje na zoznam diel, kde si môžeš vybrať, ktoré pridáš ako aukcie.

Po vyplnení formulára a uložení daných informácií, tvoja aukcia je pridaná. Môžeš ju nájsť v sekcii „Pripravené" alebo „Prebiehajúce". Podľa toho, aký dátum začiatku aukcie si zvolil.


Kopírovať aukciu

V sekcii „Prebiehajúce“ aukcie zaklikni „Kopírovať“. Aukcia sa skopíruje a uloží do časti „Pripravené“. Štart aukcie sa nastaví na zajtra o tomto čase, v prípade potreby môžeš čas upraviť v záložke „Pripravené“ aukcie.


Zdieľať aukciu

Aukcia sa dá zdieľať pomocou Facebooku, Twitteru, Whatsappu a LinkedInu.


Zrušiť aukciu

V sekciách „Pripravené“ a „Prebiehajúce“ zaklikni „Zrušiť“. Po potvrdení sa aukcia zruší. Ak sa na aukciu už prihadzuje, nie je možné ju zrušiť.


Ukončené aukcie

Všetky pridané aukcie, ktorým už uplynul dátum ukončenia, nachádzajú sa tu aj úspešné aj neúspešné aukcie.

Pri zvolenej ukončenej aukcii môžeš kliknúť na „Stav” hneď pod obrázkom diela.

Pomocou zmeny stavu objednávky môžeš jednoducho informovať kupujúceho e-mailom, či je objednávka prijatá, či sa spracováva, či je odoslaná, dokončená alebo zrušená.


Hodnotiť predaj

Pri zvolenej ukončenej aukcii môžeš kliknúť na „Hodnotiť predaj”, ktorá ti umožní ohodnotiť priebeh predaja.

Ohodnotiť je možné komunikáciu s kupujúcim, rýchlosť a dodržanie platby a prevzatie diela. Hodnotí sa priradením hviezdičiek od 1-5. Možné je pridať aj vlastný komentár.

Po vyplnení údajov stlačením tlačidla „Uložiť” hodnotenie zverejníš.


Kopírovať aukciu

Aj v sekcii „Ukončené“ aukcie je možnosť ju „Kopírovať“. Aukcia sa skopíruje a uloží do časti „Pripravené“. Štart aukcie sa nastaví na zajtra o tomto čase, v prípade potreby môžeš čas upraviť v záložke „Pripravené“ aukcie.


Vrátenie provízie

Vrátenie provízie“ slúži, keď žiadaš o vrátenie provízie z predaja diela, ktorý neprebehol. Kupujúcemu bude zaslaný e-mail pre potvrdenie zrušenia obchodu. Až po jeho vyjadrení je možné províziu vrátiť.


Žiadosť o doplnenie objednávky

Po kliknutí na „Doplniť objednávku“ ti vyskočí okno v ktorom môžeš potvrdiť, či sa výhercovi zašle e-mail so žiadosťou o doplnenie objednávky pre vyhratú aukciu.


Sledovanie aukcií

V časti „Sledujem“ nájdeš podrobnosti o aukciách, ktoré sleduješ. Pre jednotilivé aukcie vieš zmeniť čas upozornenia e-mailom pred ich koncom.

Upozornenie e-mailom si môžeš zmeniť na: 3 hodiny pred koncom, 1 hodinu, 30 minút, 15 minút a 5 minút.


Zrušiť sledovanie

V sekcii „Moje aukcie“ - > „Sledujem“ pod detailom sledovanej aukcie nájdeš možnosť „Zrušiť sledovanie“.


Prihadzovanie aukcií

V sekcii „Prihadzujem“ nájdeš všetky aukcie, ktorých si sa zúčastnil a prihodil si. V prehľade vidíš aj či je tvoja ponuka vyššia alebo nižšia ako minimálna cena – vďaka čomu sa môžeš rozhodnúť, či chceš alebo nechceš zvýšiť ponuku. Po rozkliknutí detailu vidíš aj koľkokrát bolo na danú aukciu prihodené.

Prihadzuješ v detaile aukcie, kde to políčka pod textom „Minimálne prihodenie“ zadáš sumu a potvrdíš ju tlačidlom „Prihodiť“. Nemôžeš zadať sumu nižšiu ako minimálne prihodenie, iba vyššiu. Viac o detaile aukcie nájdeš v sekcii „Aukcia“.


Vyhraté aukcie

V sekcii „Vyhraté“ nájdeš svoje vyhraté aukcie spolu s ich informáciami.

Pri aukciách môžeš pod informáciami nájsť položku „Detail” v sivej farbe. Po kliknutí na danú položku sa ti zobrazia bližšie informácie o aukcií ako napr. názov, číslo aukcie, reprodukcia, cena, čas aukcie, platba, platba prevodom (na účet), doprava, osobný odber, poistenie, balné, dodanie.


Dokončenie objednávky

Pri zvolenej vyhratej aukcii klikneš na položku „Dokončenie objednávky”. Zobrazí sa ti okno „Doprava a platba”, kde zadáš potrebné informácie.


Doprava a platba

Spôsob platby – platba môže byť vykonaná dvomi spôsobmi – platba prevodom (na účet) alebo platba v hotovosti (osobný výber). Vedľa týchto informácií je aj poplatok za platbu, ktorý je určený predajcom.

Spôsob dopravy – akým spôsobom chceš daný produkt obdržať.


Doručovacie údaje

V doručovacích údajoch je potrebné vyplniť meno, priezvisko, ulicu, číslo, mesto, PSČ a štát pre fakturačnú a dodacia adresu (miesto kde bude produkt doručený).

Ak sa adresy nelíšia, môžeš kliknúť na rámček pod fakturačnou adresou „Dodacia adresa rovnaká ako fakturačná”.

Po doplnení informácií môžeš kliknúť na položku „Pokračovať” a stránka ťa prenesie na tretiu fázu objednávky.


Súhrn a odoslanie objednávky

Tu sú zhrnuté všetky informácie (fakturačná adresa, doručovacia adresa, objednávaný tovar). Do tejto fázy môžeš zadať poznámku ku objednávke alebo zmeniť údaje z predminulých fáz.

Po skontrolovaní údajov môžeš kliknúť na položku „Odoslať objednávku”, čím sa objednávka pošle. Na tvoj e-mail príde správa o dokončení kúpy.


Hodnotiť kúpu

Pri zvolenej aukcii môžeš kliknúť na „Hodnotiť kúpu”, ktorá ti umožní ohodnotiť priebeh nákupu.

Ohodnotiť je možné zhodu diela s popisom a fotografiou, komunikáciu s predajcom, rýchlosť odoslania diela, dodržiavanie zvoleného spôsobu zabalenia a jeho kvalita a náklady na dopravu. Hodnotí sa priradením hviezdičiek od 1-5. Možné je pridať aj vlastný komentár.

Po vyplnení údajov stlačením tlačidla „Uložiť” hodnotenie zverejníš.


Zrušiť objednávku

Pri zvolenej aukcií môžeš kliknúť na položku „Zrušiť objednávku”. Zobrazí sa ti kolónka, ktorá ti ponúkne odoslanie žiadosti o zrušení objednávky predávajúcemu. Po kliknutí na kolónku „Áno” sa žiadosť odošle.


Môj Kalendár

Môj kalendár“ slúži na prehľadné usporiadanie všetkých tvojich udalostí a akcií. Jednoducho si môžeš zaznamenávať jednotlivé udalostí a dať si ich zobraziť v kalendári v mesiaci, týždni alebo zobrazovať každý deň podrobne.

Do kalendára si môžeš pridávať udalosti nielen pre seba ale aj pre verejnosť. Kalendár je platená služba.

Služba „Môj kalendár“ je možná zakúpiť len prihláseným umelcom s aspoň jedným pridaným dielom.


Kúpa kalendáru

V prípade, ak nemáš ešte zakúpenú službu Kalendár, v sekcii „Môj kalendár“ dostaneš možnosť si ho zakúpiť.

Po stlačení tlačidla „Chcem si kúpiť službu KALENDÁR" ťa stránka presmeruje na formulár s fakturačnými údajmi.


Fakturačné údaje

Obdobie predplatného je pevne stanovené na 12 mestiacov.

Objednávkový formulár s fakturačnými údajmi


Zhrnutie objednávky

Po vyplnený formulára a možnosti platby ťa stránka presmeruje na zhrnutie objednávky, kde si môžeš poprípade zmeniť informácie kliknutím na tlačidlo „Zmeniť" pri danej informácií.


Platba

Viac informácií o platobných metódach nájdeš v sekcii - „Platby“.

Po úspešne zrealizovanej platbe ti bude služba Kalendár aktivovaná do 24 hodín. Informácia o objednávke a aktivácii ti bude doručená e-mailom.


Pridať udalosť

Pridať novú udalosť je možné dvomi spôsobmi:

 1. Pomocou tlačidla „Nová udalosť“.
 2. Kliknutím na konkrétny deň v kalendári.

Pod kalendárom sa nachádza informácia o dobe platnosti predplatenej služby kalendáru.

Po vybratí konkrétneho dňa, alebo kliknutí na tlačidlo „Nová udalosť“, sa otvorí formulár pre zadanie informácii o pripravovanej udalosti.

Ukážkový formulár pre novú udalosť v kalednári

Jednou z povinných údajov je aj typ udalosti, ktorý musíš zadeliť – výstava, vernisáž, prezentácia, beseda s umelcom, veľtrh, odovzdávanie cien, aukcia, vyhlásenie súťaže, vydanie publikácie, street art aktivita. Jednotlivé kategórie sú farebne rozlíšené, pre lepší prehľad v kalendári.


Upraviť udalosť

Po kliknutí na konkrétnu udalosť v kalendári sa ti zobrazí detail udalosti (formulár). Tu môžeš informácie o udalosti následne upravovať.


Zdieľať udalosť

V detaile udalosti je možné zdieľať vybratú udalosť na daných sociálnych sieťach.


Zmazať udalost

V detaile konkrétnej udalosti môžeš nájsť tlačidlo na zmazanie udalosti. Má tvar koša a nachádza sa v pravom hornom rohu.


Moje správy

Moje správy“ slúžia pre lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu medzi umelcami, predávajúcim a kupujúcim na portáli KUBIKUM.

Sekcia „Moje správy“ obsahuje záložky „Nová správa“, Doručené“, Odoslané“.


Nová správa

Po kliknutí na záložku „Nová správa“ sa ti zobrazia 3 položky „Komu“, „Predmet“, „Správa“ (textový editor).

Pri položke „Komu” je potrebné zvoliť prijímateľa tvojej správy. Napísať môžeš meno alebo číslo prijímateľa.

Položka „Predmet” slúži na názov správy.

Položka „Správa” slúži na textovú správu, ktorú môžeš upraviť pomocou editora podľa svojich potrieb.

Správu príjemcovi odošleš pomocou tlačidla „Odoslať”. Správa sa automaticky pridá do záložky „Odoslané”. Položka predmet nie je povinná k odoslaniu správy.


Doručené správy

V prípade novej neprečítanej doručenej správy, sa ti zobrazí upozornenie (číslo - počet správ) na hornej lište pri tvojom e-maile.

V záložke „Doručené” sa správa zobrazí zvýraznená hrubším textom. Po kliknutí na správu sa správa automaticky označí ako prečítaná.

Po kliknutí na kontkrétnu správu sa ti zobrazí jej detail. Okrem samotného obsahu správy, sa tu nachádza tlačidlo na odpoveď a tlačidlo zmazania správy.

Späť – stránka ťa pošle na predošlú stránku. Odpovedať – na danú správu môžeš odpovedať. Zmazať – doručenú správu vymažeš.


Odpovedať na správu

Po kliknutí na kolónku „Odpovedať” ťa stránka prenesie na nové okno s vyplneným prijímateľom, ktorému chceš odpovedať. Po napísaní správy môžeš pod textovým editorom kliknúť na tlačidlo „Odoslať”, čím odpovieš na správu. Tlačidlo „Späť” ťa vráti na položku „Doručené”.


Odstrániť správy

Správy sa dajú odstrániť v oboch záložkách (Doručené, Odoslané). V zozname pomocou tlačidla s ikonou koša.

V detaile správy pomocou tlačidla „Zmazať”.


Obľúbené zoznamy

Obľúbené zoznamy slúžia na jednoduchší prístup k dielam, ktoré sa ti páčia. Vytvoriť si môžeš nový zoznam s vlastným pomenovaním, vložiť doň obľúbené diela, alebo obľúbené diela z obchodu a dokonca ho aj zdieľať svojím známym.

Funkcia zoznamov je dostupná ako pre neregistrovaných/neprihlásených užívateľov (s menším obmedzením), tak aj pre registrovaných užívateľov. V prípade, že si vytvoríš zoznam ako neprihlásený a následne sa prihlásiš, tvoj zoznam sa ti prenesie do tvojho profilu a nestratí sa ti tak ani v prípade prihlásenia sa na inom mieste.

Svoj zoznam môžeš zdieľať známym len na čítanie, alebo v ňom môžeš povoliť úpravy. Tým pádom užívateľ, ktorému si zoznam zdieľal, môže robiť presne tie isté úpravy ako ty.

Zoznamy sú rozdelené do dvoch kategórii „Diela” a „Obchod”. Princíp práce so zoznamami je rovnaký.


Pridať do zoznamu

Diela od umelcov, alebo diela v obchode, ktoré chceš mať uložené, môžeš pridávať do zoznamov. Týmto spôsobom sa k nim rýchlejšie dostaneš a budeš ich mať na jednom mieste.

Na stránke konkrétneho „diela“ („obchodu“) sa nachádza pod informáciami tlačidlo „Pridať do zoznamu”. Pomocou neho si pridáš dielo do zoznamu.

Po kliknutí na dané tlačilo, v prípade že nemáš vytvorený už existujúci zoznam, sa dielo priradí do automaticky vygenerovaného nového zoznamu. Po opätovnom kliknutí na tlačidlo, sa zobrazí okno s novým zoznamom.

Ak už máš nejaký zoznam vytvorený, dostaneš na výber do ktorého zoznamu si chceš dielo uložiť.

Pri ukladaní obľúbeného diela máš na výber do ktorého zoznamu dielo uložíš. Dielo môžeš uložiť do viacerých zoznamov súčasne.

Ak chceš dielo zo zoznamu odstrániť. Klikneš na daný zoznam a šípka sa pri ňom odstráni.


Zoznamy

V zoznamoch si nájdeš tvoje obľúbené diela. Zoznamy sú rozdelené do dvoch kategórii, „Diela” a „Obchod”.

Do zoznamov sa dostaneš cez tlačidlo „Srdiečka”, ktoré sa nachádza v hornom paneli stránky, alebo cez tlačidlo „Pridať do zoznamu”, ktoré sa nachádza pri konkrétnom diele (obchode). Po kliknutí na jedno z tlačidiel sa otvorí vyskakovanie okno, kde si vyberieš konkrétny zoznam, ktorý chceš otvoriť.

V zoznamoch nájdeš všetky tvoje uložené diela.

Pomocou tlačidiel „Diela” a „Obchod” prepínaš medzi kategóriami, v ktorých sú rozdelené diela a diela z obchodu.

Pod tlačidlami sa nachádza lišta so samostatnými zoznamami danej kategórie. Prehľadávať si ich môžeš kliknutím myši.


Nový zoznam

Nový prázdny zoznam vytvoríš pomocou tlačidla „Nový zoznam”. Novému zoznamu sa automaticky vygeneruje názov, ten však môžeš prepísať podľa seba. Vytvorenie nového zoznamu potvrdíš tlačidlom „Ok”. Zoznamov si môžeš vytvoriť aj viac.


Premenovať zoznam

Zoznam vieš premenovať pomocou dvoj kliku na jeho názov. Premenovanie potvrdíš kliknutím mimo písacieho poľa.


Zdieľať zoznam

Tvoj zoznam vieš zdieľat pomocou tlačidla „Zdieľat”, nachádza sa na konci zoznamu.

Pomocou výberu „Povoliť úpravy” vieš nastaviť, či osoba, ktorej odošleš zoznam bude môcť v tvojom zozname robiť úpravy, alebo zoznam bude len na čítanie.

Zoznam vieš zdieľať jednoducho pomocou tlačidla „Kopírovať”, alebo pomocou tlačidla „Zdieľať”, kde si môžeš vybrať jednu zo svojich oblúbených sociálnych sietí.


Odstránenie zoznamu/diela

Pre odstránenie jednotlivých položiek zo zoznamu stačí kliknúť na „x”, nachádzajúce sa vpravo od popisu.

Pre odstránenie celého zoznamu aj obsahom, treba kliknúť na „x”, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu konkrétneho zoznamu. Pri prechode myšou na zoznam, sa tlačidlo „x” zobrazí.


Platby

V objednávke po vyplnení fakturačných údajov sa dostávaš k výbere platobnej metódy. Na výber máš z troch možností platby - „Kartou online”, „Okamžitým bankovým prevodom” a „Bankovým prevodom” (spracovanie môže trvať až tri dni). Platby kartou a platby okamžitým bankovým prevodom sú spracovávané pomocou platobnej brány TrustPay.


Platba kartou online

Okrem klasickej platby kartou (VISA, MasterCard), je možné zaplatit pomocou Apple Pay a Google Pay. Rozhranie platobnej brány platby kartou ponúka jednoduchý a funkčný spôsob založený na osvedčených postupoch.

Po zvolení tohto spôsobu platby a použití tlačidla „Pokračovať”, si presmerovaný na stránku „Kontrola údajov“. Tu si môžeš skontrolovať zvolenú službu, spôsob platby, zadané fakturačné údaje a poprípade ich zmeniť kliknutím na tlačidlo „Zmeniť" pri daných políčkach. Pokiaľ máš skontrolované tvoje údaje môžeš pokračovať tlačidlom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.

Po odoslaní objednávky s povinnosťou platby, si presmerovaný na platbu. Platbu zrealizuješ pomocou tlačidla „Zaplatiť“.

Následne sa otvorí okno platobnej brány, s metódou platby kartou, kde zadáš platné údaje o karte, alebo si vyberieš možnosť Google Pay, Apple Pay. Platbu zrealizuješ tlačidlom „Zaplatiť“ s príslušnou sumou.

Ak platba prebehla v poriadku, zobrazí sa ti okno s informáciou o úspešnej platbe. O 10 sekúnd ťa presmeruje naspäť na stránku. Po spracovaní platby (štandardne do 24 hodín) na našej strane ti bude služba aktivovaná a na tvoj e-mail bude zaslaná originálna faktúra.


Platba okamžitým bankovým prevodom

Platba okamžitým bankovým prevodom umožňuje platiť v prirodzenom prostredí vlastnej banky.

Ponúka široké spektrum bánk:

Raiffeisen banka, mBank, UniCredit bank, Česká Sporiteľna, Fio banka, Moneta, Komerční banka, Tatra banka, ČSOB, Poštová banka, VÚB banka, SLSP.

Po zvolení tohto spôsobu platby a použití tlačidla „Pokračovať”, si presmerovaný na stránku „Kontrola údajov“. Tu si môžeš skontrolovať zvolenú službu, spôsob platby, zadané fakturačné údaje a poprípade ich zmeniť kliknutím na tlačidlo „Zmeniť" pri daných políčkach. Pokiaľ máš skontrolované tvoje údaje môžeš pokračovať tlačidlom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.

Po odoslaní objednávky s povinnosťou platby, si presmerovaný na platbu. Platbu zrealizuješ pomocou tlačidla „Zaplatiť“.

Následne sa otvorí okno platobnej brány, s metódou okamžitého bakového prevodu. Vyberieš si príslušnú krajinu a tvoju banku, cez ktorú chceš platbu zrealizovať. Výber potvrdíš tlačidlom „Zaplatiť“ s príslušnou sumou.

V ďaľšom kroku sa otvorí stránka internet bankingu tvojej banky. Po dokončení platby budeš do 10 sekúnd presmerovaný späť. V prípade že platba prebehla v poriadku, po jej spracovaní (štandardne do 24 hodín) na našej strane ti bude služba aktivovaná a na tvoj e-mail bude zaslaná originálna faktúra.

Príklad prihlasovacej stránky Internet bankinguTB aj s QR kódom pre potvrdenie platby v aplikácii Tatra banka


Platba bankovým prevodom (trvá až 3 dni)

Platba bankovým prevodom môže trvať až tri dni. Objednávka sa začne vybavovať až po tom, keď bude platba pripísaná na náš účet. Tvoja banka ti odráta peniaze z účtu okamžite, ale kým ich prevedie k nám, môže to trvať až tri dni.

Po zvolení tohto spôsobu platby a použití tlačidla „Pokračovať”, si presmerovaný na stránku „Kontrola údajov“. Tu si môžeš skontrolovať zvolenú službu, spôsob platby, zadané fakturačné údaje a poprípade ich zmeniť kliknutím na tlačidlo „Zmeniť" pri daných políčkach. Pokiaľ máš skontrolované tvoje údaje môžeš odoslať objednávku tlačidlom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.

Po odoslaní objednávky ti na e-mail bola zaslaná výzva na úhradu v podobe predfaktúry, ktorú je nutné uhradiť najneskôr do 14 dní. Prihlás sa do internet bankingu, uhraď potrebnú sumu prevodom na náš účet, pričom nezabudni na variabilný symbol. Číslo účtu (IBAN), sumu, variabilný symbol a konštantný symbol nájdeš na predfaktúre v prílohe e-mailu.

Po pripísaní platby na náš účet budú tvoje služby aktivované a na tvoj e-mail bude zaslaná faktúra.


Možné dôvody neúspešnej platby

Dôvody prečo mohla byť platba neúspešná:

 • platnosť karty vypršala,
 • prekročený limit karty,
 • zlyhanie overovania 3DS,
 • nedostatok finančných prostriedkov,
 • neplatné CVV,
 • neplatný dátum skončenia platnosti karty,
 • príliš veľa neúspešných pokusov,
 • neplatné číslo karty,
 • nesprávne zadané prihlasovacie údaje do internet bankingu,
 • nedostatok prostriedkov na účte alebo prekročenie denného limitu.

Umelci

V časti portálu „Umelci” môžeš nájsť všetkých registrovaných umelcov, ktorí majú zverejnené diela a využívajú portál. Registrovaní umelci, ktorí nepridali žiadne dielo alebo svoje diela nezverejnili, sa v tomto zozname nenachádzajú.


Zobrazenie a zoradenie umelcov

Zobrazenie umelcov si vieš prepínať medzi „Listovým zobrazením” a „Dlaždicovým zobrazením”. Zobrazenie si vieš zmeniť pomocou tlačidiel v pravom hornom rohu.

Listové zobrazenie

Dlaždicové zobrazenie

Umelcov môžeš zoradiť podľa dátumu pridania a priezviska. Upraviť vieš aj počet výsledkov na jednu stránku, kde minimum sú 3 výsledky a maximum je 99 výsledkov.

Prechádzať medzi stránkami umelcov vieš pomocou paginácie v spodnej časti stránky.


Vyhľadávanie umelcov

Vyhľadávanie umelcov je možné pomocou filtra vo vrchnej časti stránky. Vyhľadávať môžeš podľa Mena, Priezviska, Zamerania, Umeleckej značky, Roku narodenia, Štátu, Kraja, Okresu a Mesta. Môžeš použiť aj abecednú lištu, kde vyhľadávaš podľa priezviska.


Detail umelca

Po vyhľadaní umelca si vieš pozrieť jeho profil. Detail umelca obsahuje informácie ako umelecká značka, zameranie, jedinečný kód umelca a o umelcovi.

Profil umelca obsahuje aj prehľad o umelcových dielach, dielach na predaj, umelcovho hodnotenia z predaja alebo kúpy a kalendár jeho udalostí.


Diela umelca

Umelcove diela sa nachádzajú v záložke „Diela umelca”. Po kliknutí na dielo sa zobrazí jeho detail.


Diela umelca na predaj

V záložke „Diela umelca na predaj” sa nachádzajú umelcove diela, ktoré momentálne ponúka na predaj. Po prechode myši na dané dielo sa zobrazia rozmery, názov a cena. Kliknutím myši sa zobrazí kompletný detail diela v obchode.


Hodnotenie umelca

Obsahuje umelcove hodnotenia od kupujúcich a predávajúcich. Hodnotenie je prehľadne rozdelené do záložiek „Všetky”, „Od kupujúcich” a „Od predávajúcich”.

Hodnotenie umelca predstavuje informácie pre ďalších ľudí, ktorí by mali záujem s umelcom obchodovať. Podľa reputácie zistíš, ako sa s daným umelcom obchoduje.


Umelcov kalendár

V kalendári sa nachádzajú plánované udalosti organizované umelcom. Jednotlivé kategórie udalostí sú od seba farebne oddelené pre prehľadnejšie zobrazenie.

Kategórie udalostí: Výstava, Vernisáž, Prezentácia, Beseda s umelcom, Veľtrh, Odovzdávanie cien, Aukcia, Vyhlásenie súťaže, Vydanie publikácie, Street art aktivita.

Detail udalosti zobrazíš kliknutím na príslušnú udalosť v kalendári.

V detaile nájdeš informácie o začiatku/konci konania sa udalosti. Miesto (adresu) konania aj s mapou pre lepšiu orientáciu, stručný popis udalosti a priloženú fotografiu/plagát.


Sledovať umelca

Umelca, ktorého tvorba sa ti páči, môžeš sledovať, aby si mal pravidelné informácie o jeho príspevkoch. Keď umelca začneš sledovať, automaticky ti budeme posielať upozornenia z vybraných kategórii vo forme e-mailu s účinnosťou do budúcnosti.

Kliknutím na tlačidlo „ Sledovať umelca“ začneš umelca sledovať. Súčasne sa ti otvorí okno s možnosťou výberu kategórie o ktoré máš záujem.

Kategórie sledovania sú rozdelené na:

 • Galéria - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových diel a ich úpravu.
 • Obchod - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových diel do obchodu a ich úpravu.
 • Aukcia - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových diel do aukcie a ich úpravu.
 • Kalendár - zahŕňa upozornenia na pridávanie nových udalostí a ich úpravu.

Pomocou tlačidiel „Áno“/„Nie“ si vieš vybrať kategóriu, o ktorú by si mal záujem v sledovaní.

K správe sledovania všetkých umelcov sa dostaneš pomocou tlačidla „Všetky sledovania”. O tejto funkcionalite je písané v časti „Sledovanie umelcov“.

Sledovanie umelca kompletné zrušíš pomocou tlačidla „ Zruš sledovanie“, alebo prepneš všetky jeho kategórie na možnosť „Nie“. Pri poslednej možnosti ti umelec zostane v zozname ale upozornenia o jeho aktivite ti nebudú odosielané.


Správa umelcovi

Umelcovi môžeš odoslať súkromnú správu pomocou tlačidla „Poslať správu”. Viac o tejto funkcionalite sa dozvieš v časti „Moje správy“.


Diela

V časti portálu „Diela” sa nachádzajú uverejnené diela všetkých registrovaných umelcov, ktorí publikujú a využívajú portál. Každé dielo je identifikované jedinečným špeciálnym kódom, pre jednoznačnú identifikáciu originality a tým spojenú ochranu umelcových autorských práv.


Zobrazenie a zoradenie

Zobrazenie diel je možné prepínať medzi „Listovým zobrazením” a „Dlaždicovým zobrazením”. Zobrazenie si vieš zmeniť pomocou tlačidiel v pravom hornom rohu.

Listové zobrazenie

Dlaždicové zobrazenie

Diela vieš zoradiť podľa dátumu pridania, názvu, obľúbenosti a dátumu pridania. Upraviť vieš aj počet výsledkov na jednu stránku, kde minimum sú 2 výsledky a maximum je 100 výsledkov.

Prechádzať medzi stránkami diel vieš pomocou paginácie v spodnej časti stránky.


Vyhľadávanie

Vyhľadávanie diel je možné pomocou filtra vo vrchnej časti stránky. Vyhľadávať môžeš podľa techniky, témy, názvu, umelca, roku vzniku, rozmerov, kľúčových slov, jedinečného kódu umelca, jedinečného identifikačného kódu diela, farby, podľa štátu, kraja, okresu a mesta, v ktorom bolo dielo vytvorené.

Ak chceš z vyhľadávania odstrániť parameter, stačí kliknúť na tlačidlo „x” pri konkrétnom parametri. Pre úplné zrušenie vyhľadávania podľa zadaných parametrov stlač „Zrušiť výber“.


Detail diela

Po vyhľadaní diela sa pomocou kliknutia myši dostaneš na jeho detail. Dielo si vieš detailnejšie prezerať kliknutím na jeho fotografiu. Taktiež si vieš pozrieť ostatné fotografie diela. V detaile diela vieš nájsť informácie o technike, akou bolo dielo vytvorené, téme, rozmery diela, rok kedy dielo vzniklo, jedinečné identifikačné číslo diela, opis a kľúčové slová.

Ďalej detail obsahuje užívateľské hodnotenie v podobe hviezdičiek, prípadných ďalších diel od umelca a podobné diela, ktoré sú výsledkom predošlého vyhľadávania. Medzi nimi sa môžeš pohybovať pomocou šípok.

V prípade že sa ti dielo páči, môžeš ho ohodnotiť odpovedajúcim počtom hviezdičiek, každé dielo sa dá hodnotiť iba raz.

Ak sa dielo nachádza v obchode alebo v aukcii, zobrazia sa príslušné tlačidlá. Kliknutím sa vieš dostať k podrobnejším informáciam.


Pridať do oblúbených

Dielo si môžeš pridať do zoznamu obľúbených. Táto funkcionalita je vysvetlená v sekcii „Obľúbené zoznamy/pridať do zoznamu


Nahlásiť dielo

Ak narazíš na dielo, ktoré je podľa teba nevhodné alebo porušuje autorské práva, môžeš ho nahlásiť. Každé jedno nahlásenie berieme vážne. Čím viac podrobností nám poskytneš, tým skôr dokážeme prešetriť danú situáciu. Nahlásenie vykonáš pomocou tlačidla „Nahlásiť“. Následne vyplníš formulár, kde vyberieš dôvod a bližšie špecifikuješ podrobnosti.


Obchod

Sekcia "Obchod" sa nachádza v hlavnom menu a je službou, prostredníctvom ktorej sa dajú predávať a kupovať diela. Nachádzajú sa tu iba tie diela, ktoré dali umelci na predaj.


Zobrazenie a zoradenie

Medzi zobrazením diel v obchode je možné pepínať medzi „Listovým zobrazením,” a „Dlaždicovým zobrazením”. Zobrazenie si vieš zmeniť pomocou tlačidiel v pravom hornom rohu pod filtrom vyhľadávania.

Listové zobrazenie

Dlaždicové zobrazenie

Diela v obchode vieš zoradiť podľa ceny, dátumu pridania, názvu abecedne a dátumu pridania. Upraviť vieš aj počet výsledkov na jednu stránku.

Prechádzať medzi stránkami vieš pomocou paginácie v spodnej časti stránky.


Vyhľadávanie

Vyhľadávanie diel v obchode je možné pomocou filtra vo vrchnej časti stránky. Vyhľadávať môžeš podľa parametrov ako mena, v ktorej sa dielo predáva, umelca, použitej techniky, témy, ceny, názvu, kľúčových slov, jedinečného kódu umelca, roku vzniku diela, rozmerov, špecifického kódu diela, farby a podľa podľa štátu, kraja, okresu a mesta, v ktorom bolo dielo vytvorené.

Ak chceš z vyhľadávania odstrániť parameter, stačí kliknúť na tlačidlo „X” pri konkrétnom parametri. Pre úplné zrušenie vyhľadávania podľa zadaných parametrov stlač „Zrušiť výber“.

Vyhľadávacie parametre

Zobrazenie aktívnych parametrov filtra


Detail obchodu

Po vyhľadaní diela v obchode sa pomocou kliknutia myši dostaneš na jeho detail. Dielo si vieš detailnejšie prezerať kliknutím na jeho fotografiu. Taktiež si vieš pozrieť ostatné fotografie diela. V detaile obchodu vieš nájsť informácie o cene, spôsobu a času dodania, poznámke k predaju, technike, akou bolo dielo vytvorené, téme, rozmery diela, rok kedy dielo vzniklo, jedinečné identifikačné číslo diela, opis a kľúčové slová.

Ak umelec predáva viacero diel, zobrazia sa v spodnej časti stránky. Detail obchodu obsahuje užívateľské hodnotenie diela v podobe hviezdičiek.

V prípade že sa ti dielo páči, môžeš ho ohodnotiť odpovedajúcim počtom hviezdičiek, každé dielo sa dá hodnotiť iba raz.


Pridať do obľúbených

Dielo z obchodu si môžeš pridať do zoznamu obľúbených. Táto funkcionalita je vysvetlená v sekcii „Obľúbené zoznamy/pridať do zoznamu“.


Nahlásiť obchod

Ak narazíš na dielo, ktoré je podľa teba nevhodné alebo porušuje autorské práva, môžeš ho nahlásiť. Každé jedno nahlásenie berieme vážne. Čím viac podrobností nám poskytneš, tým skôr dokážeme prešetriť danú situáciu. Nahlásenie vykonáš pomocou tlačidla „Nahlásiť“. Následne vyplníš formulár, kde vyberieš dôvod a bližšie špecifikuješ podrobnosti.


Nákup diela

V tejto sekcii je popísaný postup nákupu diela na portáli.


Nákupný košík

Nákupný košík obsahuje zoznam diel, o ktoré si prejavil záujem a chcel by si ich kúpiť.

Košík sa zobrazí pomocou kliknutia myši na tlačidlo v tvare „nákupnej tašky”. Tlačidlo sa nachádza v navigačnej lište portálu.

Nákupný košík je umiestnený v navigácii stránky

Obsah košíka


Pridať do košíka

Dielo pridáš do košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka”. Tlačidlo sa nachádza v detaile obchodu diela a v listovom zobrazení obchodu.


Odobrať z košíka

Ak chceš odobrať dielo z nákupného košíka, môžeš to urobiť pomocou tlačidla „x” pri každom z diel. Pomocou tlačidla „Vyprázdniť košík” odstrániš všetky diela z košíka.


Pokladňa

Nákup diel zrealizuješ pomocou pokladne. Do pokladne sa dostaneš cez nákupný košík stlačením tlačidla „Do pokladne”. Následne sa ti otvorí pokladňa, ktorá je rozdelená do štyroch častí. Košík, Doprava a platba, Doručovacie údaje, Dokončenie.


Košík

Košík predstavuje veľký prehľad nákupného košíka. Obsahuje detailný zoznam diel, ktoré si pridal do košíka. V prípade potreby vieš dielo odstrániť z košíka pomocou tlačidla „x”. Pod názvom diela a menom autora, sa nachádza tlačidlo „Detail”. Po jeho klinutí sa zobrazia informácie ako dĺžka dodania diela, spôbob dopravy, prípadne cena poštovného.

Dokončiť objednávku môžeš pomocou dvoch tlačidiel „Objednať samostatne” a „Objednať všetko”. „Objednať samostatne” sa nachádza pri každom jednom diele a pomocou neho si objednáš len to jedno konkrétne dielo. Všetky diela naraz si objednáš pomocou tlačidla „Objednať všetko”.


Doprava a platba

Po stlačení tlačidla „Objednať samostatne” alebo „Objednať všetko” ťa stránka presmeruje do dopravy a platby.

V tejto žáložke si vyberieš spôsob platby a dopravy. V závislosti od predajcu, sa môžu možnosti platby a dopravy líšiť.


Údaje doručenia

Ďalším krokom sú údaje doručenia a fakturačné údaje.

Dodacia adresa je adresa, na ktorú budú diela doručené. Fakturačná adresa bude vystavená na faktúre. V prípade, že je dodacia a fakturačná adresa rovnaká, nie je nutné ju vypisovať znova, stačí stlačiť tlačidlo „Dodacia adresa rovnaká ako fakturačná”.

Po vypísaní potrebných údajov a stlačení tlačidla „Pokračovať” sa objaví rekapitulácia objednávky.


Dokončenie nákupu

Dokončenie predstavuje zhrnutie objednávky. Obsahuje zvolenú fakturačnú a dodaciu adresu (ktoré sa dajú v prípade potreby zmeniť), objednané dielo, sumu. Medzi jednotlivými krokmi objednávky sa vieš pohybovať pomocou navigačnej lišty pokladne. K objednávke je možné napísať poznámku pre predávajúceho umelca. Možeš si vybrať, ktoré údaje (e-mail, telefón) budú poskytnuté predávajúcemu, pre prípad potreby kontaktovania.

Po kliknutí na „Odoslať objednávku” sa odošle e-mail predávajúcemu aj tebe. Predávajúci ťa v dohľadnej dobe kontaktuje ohľadom dostupnosti a iných dodatočných informáciach.

Po úspešnom odoslaní objednávky sa môžeš pozrieť do svojho obchodu, kde jej stav môžeš sledovať v sekcii „kúpené diela“.


Aukcia

Aukcia” je jednou z foriem dobrovoľnej dražby, ktorá sa koná v určitom čase a za vopred stanovených podmienok. Je to predaj, pri ktorom sa dielo predáva verejne súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávané dielo získa ten, kto zaň ponúkne najviac.

V aukcii sa nachádzajú diela, ktoré umelci ponúkajú na dražbu.


Zobrazenie a zoradenie

Zobrazenie diel v aukcii je možné prepínať medzi „Listovým zobrazením” a „Dlaždicovým zobrazením”. Zobrazenie si vieš zmeniť pomocou tlačidiel v pravom hornom rohu.

Listové zobrazenie

Dlaždicové zobrazenie

Diela v aukcii vieš zoradiť podľa ceny, ceny kúpenia hneď, aukcií, ktoré končia skôr, dátumu pridania, názvu abecedne a dátumu pridania a podľa počtu zobrazení. Upraviť vieš aj počet výsledkov na jednu stránku.

Prechádzať medzi stránkami vieš pomocou paginácie v spodnej časti stránky.


Vyhľadávanie

V aukcii vieš vyhľadávať podľa parametrov ako mena, v ktorej sa dielo draží, umelca, použitej techniky, témy diela, ceny, názvu diela, farby, kľúčových slov, roku vzniku, rozmerov a podľa podľa štátu, kraja, okresu a mesta, v ktorom bolo dielo vytvorené.

Ak chceš z vyhľadávania odstrániť parameter, stačí kliknúť na tlačidlo „x” pri konkrétnom parametri. Pre úplné zrušenie vyhľadávania podľa zadaných parametrov stlač „Zrušiť výber“.

Vyhľadávacie parametre

Zobrazenie aktívnych parametrov filtra


Detail aukcie

Po vyhľadaní diela v aukcii sa pomocou kliknutia myši buď na jeho fotografiu alebo tlačidla „Detail aukcie” dostaneš na jeho detail. Dielo si vieš detailnejšie prezerať kliknutím na jeho fotografiu. Taktiež si vieš prípadne pozrieť ostatné fotografie diela.
Detail aukcie obsahuje informácie o vyvolávacej cene, minimálnej sume prihodenia, dátum a čas začiatku a konca aukcie, spôsobe a čase dodania, poznámke k predaju, technike, akou bolo dielo vytvorené, téme, rozmery diela, rok kedy dielo vzniklo, jedinečné identifikačné číslo diela a opis.

V ľavej časti vidieť informácie o dražbe. Tlačidlo s príslušným číslom predstavuje počet záujemcov, ktorí prihadzujú do aukcie. Po jeho kliknutí naň, sa zobrazí história prihadzovania.

Sledovať vývoj aukie môžeš pomocou tlačidla „Sledovať”. Tri hodiny pred koncom aukcie ti príde e-mailom upozornenie o jej blížiacom sa konci. Čas upozornenia môžeš upraviť vo svojích aukciách v časti „sledovanie“. Tlačidlom „Nesledovať” zrušíš sledovanie. Počet sledovatelov sa zobrazuje pri ikonke .

Ak umelec draží viacero diel, zobrazia sa v spodnej časti stránky. Detail aukcie obsahuje užívateľské hodnotenie diela v podobe hviezdičiek.

V prípade, že sa ti dielo páči, môžeš ho ohodnotiť odpovedajúcim počtom hviezdičiek, každé dielo sa dá hodnotiť iba raz.


Nahlásiť aukciu

Ak narazíš na dielo, ktoré je podľa teba nevhodné alebo porušuje autorské práva, môžeš ho nahlásiť. Každé jedno nahlásenie berieme vážne. Čím viac podrobností nám poskytneš, tým skôr dokážeme prešetriť danú situáciu. Nahlásenie vykonáš pomocou tlačidla „Nahlásiť“. Následne vyplníš formulár, kde vyberieš dôvod a bližšie špecifikuješ podrobnosti.


Kúpiť hneď

V prípade, ak aukcia ponúka možnosť „Kúpiť hneď“, tak dielo môžeš odkúpiť okamžite za ponúkanú sumu a bez toho, aby sa čakalo do konca draženia. Po kliknutí na tlačidlo „Kúpiť hneď“ ťa stránka presmeruje do časti nákup. Nákup je opísaný v časti dokumentácie „Nákup diela“.


Dražba aukcie

Do draženia diela sa zapojíš prostredníctvom tlačidla „Prihodiť“. Počas aukcie môže ktorýkoľvek iný dražiteľ prihodiť vyššiu cenu a tým vyjadriť súhlas s nákupom draženého diela za ním navrhovanú cenu. K cene ponúkaného diela môžeš prihodiť svoju navrhovanú čiastku podľa autorom stanovenej sumy minimálneho prihodenia. Cena a stav dražby sa priebežne aktualizujú. Stav aukcie môžeš sledovať v časti Moje Aukcie - „Aukcie, na ktoré prihadzujem“.

V prípade výhry aukcie ti príde upozornenie na e-mail.


Maximálne prihodenie

Maximálne prihodenie je funkcia, vďaka ktorej nemusíš osobne sledovať dražbu. Systém automaticky prihadzuje minimálnu čiastku tak, aby si vždy vyhrával dražbu ty. Stačí len aby si zadal maximálnu čiastku, ktorú si za dražené dielo ochotný dať. Táto čiastka však nemusí byť skutočná cena, za ktorú sa ti podarí dielo vydražiť. Dielo môžeš vydražiť za oveľa nižšiu cenu, ako je nastavené tvoje maximum. V prípade, že iný dražiteľ prihodí viac ako je nastavená tvoja maximálna čiastka prihodenia, systém tvoju maximálnu čiastku neprekročí a deaktivuje sa.

Funkciu maximálneho prihodenia zapneš pomocou tlačidla „Zadať maximálne prihodenie“.

V nastaveniach zvolíš tvoju maximálnu čiastku prihodenia, ktorá musí byť väčšia ako čiastka minimálneho prihodenia. Tlačidlom „Uložiť“ sa zapojíš do dražby a funkcia maximálneho prihodenia sa aktivuje.